Beste Loenenaren,

Het programmaboekje is weer klaar. De voorbereidingen voor Koningsdag en de Loenense Kermis zijn in volle gang, het aftellen kan dus beginnen!! Net als andere jaren zijn er op deze dagen leuke activiteiten voor jong en oud.
Dit zou allemaal niet mogelijk zijn zonder onze sponsoren. Wij willen graag in het bijzonder bedanken:

Sonac, Rabobank Apeldoorn en omstreken, Rosec Security, Weltevreden Juweliers, Eetcafé De Nieuwe Ruijsch, Thomassen Transport en Dorpsraad Loenen.

Graag hoop ik u te zien op één van deze dagen. Ik wens u een prettige Koningsdag en veel plezier tijdens de Kermis.

Zie voor het programma ook onze Facebook pagina: NFHV-Oranjevereniging Loenen

Henk Schroven,
voorzitter

Koningsdag:

Vrijdag 27 april Koningsdag – activiteiten bij De Brink

Optocht en Loenen Got Talent
10.00 – 10.30 uur: Inschrijven deelname optocht
10.30 – 11.00 uur: Jurering voertuigen
11.00 – 12.00 uur: Muzikale rondgang m.m.v. O.L.T.O. met optocht van kinderen met versierde voertuigen.
Vertrek bij “De Brink”
Route: Hoofdweg – Engelenweg, Derk Mulderweg, Leeuwenbergweg, Hoofdweg, Horstweg, Cornelis Hendrixstraat, Jouchem Sprinckmeijerweg, Wolff Gabrielsweg, Hackfortweg, De Kempe
We eindigen bij “De Brink”.
12.30 – 14:00 uur: LOENEN GOT TALENT – direct na afloop prijsuitreiking.

Kermis:

Donderdag 10 mei

13.30 uur: Voor de jeugd van de basisscholen is er een theatervoorstelling: Clown kiko’s jongleer- en goochelshow

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door de Dorpsraad Loenen. Hiervoor onze hartelijke dank. Voor de aanwezige kinderen is er een gratis consumptie, een ijsje en een kaartje voor een attractie.

14.30 – 15.00: start Fietspuzzeltocht
Inschrijven in de feesttent, naast de gewone prijzen is er voor de winnende groep voor 1 persoon één plaats beschikbaar voor de ballonvaart.

Gratis verloting!!
Ook dit jaar worden er weer vijf plaatsen voor een ballonvaart verloot! Tussen 15.30 en 17.30 uur kan ieder lid van de Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging “Loenen” een gratis lot afhalen in de feesttent. U kunt zich voor aanvang van de verloting nog ter plaatse aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging.

Wie kan er lid worden?

 • Inwoners van Loenen
 • Oud-inwoners van Loenen
 • Vanaf 17 jaar
 • Mensen met een sociale binding met het dorp Loenen, dit ter beoordeling van het bestuur

De kosten van het lidmaatschap bedragen tenminste € 7,00 per jaar.

De trekking is om 17.45 uur.
De deelnemers aan de verloting moeten tijdens de trekking aanwezig zijn in de feesttent. Is men niet aanwezig, dan wordt de prijs direct opnieuw verloot.
Omstreeks 19.30 uur zal de ballon opstijgen.

Mocht de ballonvaart door omstandigheden worden afgelast, blijft de prijs geldig en zal dan tijdens de kermis van 2019 worden uitgevoerd.

Vanaf 14.30 uur zijn alle kermisattracties geopend.
Vanaf 15.00 uur verzorgt DJ JeroenSound de muziek in de feesttent.

Vrijdag 11 mei

Vogel- en Ballenschieten;
7.30 uur: feesttent open op het kermisterrein
7.45 uur: opstellen voor het VOGELSCHIETEN bij de Wilhelmina-linde met O.L.T.O.
8.00 uur: Vertrek naar het schietterrein.
8.30 uur: Opening van het vogelschieten door voorlezing van het schuttersreglement en het spelen van het Wilhelmus.

Vanaf 11 uur muziek in de feesttent op het kermisterrein van DJ Sander

Sinds 1 januari 2015 geldt een legitimatie- en registratieplicht van deelnemers aan schuttersfestijnen. Dit houdt concreet in dat iedereen zich moet legitimeren en een handtekening moet zetten voor deelname. Daarnaast geldt een registratieplicht van het aantal meegenomen kogels en verbruikte kogels alsmede het aantal keren dat geschoten is.

Dit betekent voor de Nationale Feest en Herdenkingsvereniging “Loenen” dat elke schutter voordat deze mag schieten een formulier moet invullen met zijn naam, soort legitimatie (ID- kaart, paspoort of rijbewijs), het nummer van de legitimatie en een handtekening. Indien u deze gegevens vorig jaar reeds heeft verstrekt, is het niet nodig deze nogmaals te verstrekken. Indien er wijzigingen op uw legitimatiebewijs zijn, heeft u bijvoorbeeld een nieuw legitimatie bewijs, dan moet u het formulier wel opnieuw invullen.

Inschrijving kan tot en met donderdag 10 mei 2018 in de feesttent.

Vogelschieten: Deelname is open voor alle mannelijke (oud-) inwoners van Loenen vanaf 17 jaar.
Kosten deelname bij voorinschrijving: leden €10,00; niet-leden €20,00, direct bij inschrijving te voldoen.

Er wordt geschoten op één vogel voor gehuwden en één voor ongehuwden.

Prijzen:

 • Koningsprijs
 • Kop
 • Eerste vleugel
 • Tweede Vleugel
 • Staart

Ballenschieten: Deelname is open voor alle mannelijke (oud-) inwoners van Loenen vanaf 17 jaar. Het ballenschieten start direct na de eerste ronde van het Vogelschieten-gehuwden.

Kosten deelname bij voorinschrijving: leden €5,00; voor niet-leden €10,00, direct bij inschrijving te voldoen.

Prijzen:

 1. Eerste knikkerbal
 2. Tweede knikkerbal
 3. Eerste kleine bal
 4. Tweede kleine bal
 5. Eerste middenbal
 6. Tweede middenbal
 7. Eerste grote bal
 8. Tweede grote bal

De voorinschrijving voor het vogelschieten en ballenschieten kan tot en met 8 mei 2018. Bij opgave na 8 mei 2018 bedraagt het inschrijfgeld vogelschieten voor leden €12,50 en voor niet-leden €22,50. Ballenschieten wordt voor leden €7,50 en voor niet-leden €12,50

Er zal weer worden geschoten met ouderwetse voorladers.

Omstreeks 22.30 uur: Een grandioos vuurwerk

Zaterdag 12 mei

Vogelschieten-dames
Graag aanmelden voor 8 mei 2018

Deelname open voor alle vrouwelijke (oud-)inwoonsters van Loenen vanaf 17 jaar.
Er zal dit jaar weer op twee vogels worden geschoten. Voor het vogelschieten voor dames geldt de legitimatie- en registratieplicht niet.

10.00 uur: aanvang van het Vogelschieten bij de feesttent op het kermisterrein, Voorinschrijving kan tot 8 mei 2018 bij het bestuur, de kosten zijn dan €5,00.

De muziek tijdens het vogelschieten zal worden verzorgd door Galaxy Shownights

Prijzen:

 • Koningsprijs
 • Kop
 • Eerste vleugel
 • Tweede vleugel
 • Staart

Op veler verzoek wordt de klassieker “het Loenens Kampioenschap ZAKSLAAN” wederom georganiseerd. Vanaf 14.30 uur zal er zal worden geslagen met zakken gevuld met stro, gezeten op een paal boven een bak water. Inschrijving vanaf een half uur voor aanvang ter plaatse bij het bestuur. Kosten €1,00 per persoon, direct bij opgave te betalen.

17.00 uur: Prijsuitreiking in de feesttent

Beide avonden dansen in de feesttent, entree vrij
Vrijdag m.m.v. PROOST!

Zaterdag m.m.v. SAINTS ’N SINNERS (voorheen “HIKE”)

In de feesttent is een pinautomaat aanwezig
Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico