Nationale Feest en Herdenkingsvereniging Loenen.
Te Loenen Veluwe

Opgericht 17 maart 1948

1e Bestuur
H.C. Dikker Hupkes Voorzitter
H. Berends Secretaris
P.J. Jellema Adj. Secretaris
L.K. van Oorspronk Penningmeester
G.J. Gabriël Lid
G.J. van de Hel Lid
A. Th. Kruitbosch Lid

De vereniging heeft ten doel:
Het herdenken en/of vieren, van belangrijke data en gebeurtenissen, betrekking hebbende op het Vorstelijk huis en van Nationale dagen.

Tegenwoordig hebben we de Oranje feesten met het vogelschieten en 1 x per 5 jaar op 4 mei de Dodenherdenking, op de beide kerkhoven, en op koningsdag een muzikale rondgang door Loenen.